Dwa tygodnie do zakończenia cyklu księżycowego – giełdy nad przepaścią?

 

Cykl księżycowy

 

Chociaż powstaje wrażenie, że Księżyc zmienia swój kształt w zależności od następującej fazy, od nowiu do Księżyca przybywającego, do I-szej kwadry i kolejno do pełni i z powrotem – to w rzeczywistości zmienia się jego pozycja w stosunku do Słońca i Ziemi. Fazy Księżyca są skutkiem zmiany kątów wynikających ze zmiany położenia Ziemi, Księżyca orz Słońca względem siebie. Kąt pomiędzy Księżycem a Słońcem podczas krążenia Księżyca wokół Ziemi powoduje, że jest on oświetlony w różnym stopniu z naszego ziemskiego punktu widzenia. Między innymi z tego względu czasami widzimy całą tarczę oświetloną Księżyca (pełnia), a innym razem przypomina on kształt półksiężyca (I, III kwadra). Wieki temu ludzie zauważyli powtarzającą się grę świateł cyklu lunarnego i każdej z faz Księżyca nadali inną nazwę.

 

Rys.1. Kalendarz księżycowy – 8 faz Księżyca, (zdjęcie zaczerpnięte z publikacji “Jak działa Księżyc” Yasmin Boland).

 

Na rysunku nr 1 przedstawiono zasady zmiany fazy Księżyca w trakcie trwania cyklu księżycowego, trwającego 29 i pół dnia. I tak kąt 0 stopni odpowiada fazie nowiu, a gdy Księżyc przesunie się o 180 stopni wokół Ziemi, następuje pełnia.

 • Księżyc przybywający (rosnący) jest wtedy , gdy przechodzi z fazy nowiu do pełni i staje się coraz większy na niebie.
 • Księżyc ubywający (malejący) jest wtedy, gdy przechodzi z fazy pełni do nowiu i każdej nocy staje się coraz mniejszy.

 

 
 

Znaczenie pełni w cyklu księżycowym

 

Księżyc zajmuje mistyczne miejsce w historii ludzkiej kultury, nic więc dziwnego, że wiele mitów – od wilkołaków po napady padaczkowe – narosło w odniesieniu do jego rzekomego wpływu na nas.
„To musi być pełnia księżyca” – to zwrot, który słyszy się, gdy dzieją się szalone rzeczy.
Przed wiekami wierzono, że niektóre dni roku, zwykle podczas pełni księżyca, sprzyjają specyficznym objawom – poczuciu ekscytacji, wzmożonego apetytu, pożądania i pobudzenia zmysłów. Ludzie obserwowali, że stają się wtedy bardziej nerwowi, impulsywni i pobudliwi. Tak powstały m.in. legendy o wilkołakach. Dziś już wiadomo, że przyczyną wielu tych dolegliwości mogą być zmiany hormonalne, którym sprzyjają różne fazy księżyca. Mimo że wpływ Srebrnego Globu na nasz organizm nadal w wielu kwestiach jest dla nas zagadką, to jednak kolejne wyniki badań naukowych dają nam coraz więcej odpowiedzi, dlaczego podczas pełni czujemy się nieco inaczej niż w inne dni – wpływ faz księżyca na człowieka
 
Za nietypowe reakcje, których możemy się wtedy spodziewać odpowiada wytwarzana przez ośrodkowy układ nerwowy serotonina, czyli “hormon szczęścia”. Podczas pełni księżyca częściej dochodzi do zaburzeń w procesie jej produkcji, co ma wpływ na szereg różnych parametrów naszego ciała – m.in. temperatury, ciśnienia krwi czy skurczów mięśni gładkich. Blokowanie syntezy serotoniny sprzyja bezsenności, wzmaga nasz apetyt a podwyższone ciśnienie krwi oddziałuje bezpośrednio na pracę naczyń krwionośnych, oskrzeli, jelit.
Przekładając wpływ pełni na zbiorowość ludzką uczestniczącą w wymianie handlowej na giełdzie możemy zatem powiedzieć, że:
 

 • inwestorzy postępują nieracjonalnie (zaburzona racjonalność)
 • podążanie za owczym pędem (zaburzona racjonalność)
 • często dochodzi do masowej wyprzedaży akcji (duża pobudliwość i ubytek serotoniny – depresja)
 • ustanawianie szczytów giełd w pobliżu pełni jest 4-krotnie wyższe niż podczas nowiu (moja własna autorska analiza – zainteresowanych odsyłam do artykułu zyskowność cyklu księżycowego)
 •  

   
   

  Kalendarz księżycowy

   
  Kalendarz księżycowy był znany już starożytnym, którzy zauważyli znaczne różnice pomiędzy mierzeniem czasu przy pomocy Księżyca, a tym mierzonym ruchem Słońca. Już wtedy wielu przedchrześcijańskich badaczy zamieściło notatki w kalendarzu lunarnym, w którym opisano wpływ Księżyca na człowieka. W najprostszym ujęciu kalendarz księżycowy został stworzony w oparciu o fazy Księżyca. Dzięki starożytnym wiemy, że Księżyc wysyła w każdym miesiącu pewne impulsy, które systematycznie się powtarzają. Jest ich dokładnie dwanaście, czyli tyle ile miesięcy w roku. Pierwotnie kalendarz księżycowy posiadał konkretne nazwy tych impulsów, odpowiadające nazwom znaków zodiaku. W kalendarzu księżycowym mamy zatem 12 cykli księżycowych a rok trwa 354 dni. Zaletą tego kalendarza to prostota i unikatowa powtarzalność cyklu.

   
   

  Dwa tygodnie do zakończenia cyklu księżycowego na S&P500!

   
  Jak tu być mądrym, który nów/pełnia to właśnie ta, która zawróci index? – te słowa wypowiedział nasz stały czytelnik Jakub, a ja podnoszę rękawicę i podejmę się próby wyznaczenia fazy księżyca, która powinna przynieść rozstrzygnięcie na indeksie giełdy amerykańskiej S&P500. Analizą objęto okres od marca 2020 do września 2020, a więc okres powrotu rynków do maksimów po covidowym wstrząsie – rys.1a. W poniższej analizie poprzez pojęcie cyklu księżycowego należy rozumieć okres od nowiu do nowiu Księżyca (pełny cykl), natomiast jego półobrót czyli okres od nowiu do pełni lub od pełni do nowiu jako pojęcie tzw. pół-cyklu. Na rysunku nr 1a operujemy pojęciami pół-cykli księżycowych.
   

  Rys.1a) Analiza przebiegu pół-cykli księżycowych na indeksie giełdy amerykańskiej S&P500;
  Rys.1b) Analiza statystyczna przebiegu cykli księżycowych dla indeksu S&P500.

   
  Dla przypomnienia dołek wypadł dokładnie dzień przed nowiem księżyca a dokładnie w okienku Carolana z 21-24.03.2020 roku. Jak dotąd rynek wyznaczył szczyt w dniu 02.09.2020 i to idealnie podczas pełni księżyca! (także tutaj miejsce miało wyznaczone wcześniej okno Carolana – link). Jeśli indeks S&P500 miałby dalej rosnąć, kolejny pół-cykl księżycowy (nadchodząca pełnia) powinna wygenerować sygnał kupna i wartość indeksu dla nadchodzącej pełni (01.10) powinien zamknąć się powyżej ostatniego szczytu. Wtedy też rozpocząłby się nowy kolejny cykl księżycowy rozpoczynający nową hossę na giełdach. Kolejny cykl według założeń ciągu fibonacciego powinien trwać kolejne 8 pócykli księżycowych (liczba ciągu fibbo nr F8 ).
  Nie mniej jednak jedno jest pewne – obecny pół-cykl zakończy się już 01.10 podczas kolejnej pełni i stanowić on będzie numer F7 ciągu fibonacciego stanowiący wartość 13-stego pół-cyklu (tabela z rysunku 1a).
   
  Kluczowe dla obecnego trendu rosnącego na S&P500 są wyrazu ciągu nr F5 (piąty pół-cykl), F6 (8-smy pół-cykl) i F7 (13-sty pół-cykl). Proszę zwrócić uwagę, iż 5-ty wyraz ciągu został dokładnie ustanowiony podczas pełni, 6-ty numer ciągu podczas nowiu a nadchodzący 7-my wyraz ciągu znowu wyznaczy pełnia? Na to się zanosi dlatego uważam, że zostały nam 2 tygodnie do zakończenia obecnego ruchu korekcyjnego, po których giełdy pogrążą się w otchłani. Zakładam, że obecna pełnia wypadnie poniżej ostatniego szczytu (rejon 3100 – 3330).
   

   

  W ramach przypomnienia ciąg liczb fibonacciego to ciąg specyficzny i jego właściwości są często wykorzystywane na rynkach giełdowych. Specyficzny pod tym kątem, że stosunek każdych kolejnych 2 liczb jest równy złotej liczbie fi 1.1618.. (zainteresowanych właściwościami ciągu fibonacciego odsyłam do artykułu link ). To właśnie na podstawie ciągu fibonacciego powstały poziomy fibbo (oś wartości), czy wachlarz fibbonacciego wyznaczający potencjalne punkty zwrotne rynku na osi czasu. Elementem tego wachlarza są właśnie analizowane wyrazy ciągu F5, F6 i F7, które spełniają zarazem zasady boskiej proporcji/ złotego podziału.

   
   

  Analiza przebiegu cykli księżycowych na S&P500 na podstawie wskaźnika newhach’a

   
  Wnioski płynące z analizy statystycznej przebiegu cykli księżycowych dla indeksu S&P500 w zakresie 02.01.2018 – 17.09.2020 (rys.1b) są następujące:

 • ostatnie zamknięcie indeksu podczas nowiu z 17.09 wygenerowało sygnał sprzedaży,
 • indeks zamknął się poniżej linii oporu (wcześniej je przekroczył),
 • najbliższe wsparcie to rejon 3060 – 1147 pkt.
 •  

  Rys.2. Wskaźnik newhach’a dla przebiegu cykli księżycowych na indeksie giełdy amerykańskiej S&P500 w okresie 02.01.2018 – 17.09.2020.

   
  Z kolei na rysunku nr 2 przedstawiona została konstrukcja wskaźnika newhach’a oparta o blisko 80 pół-cykli księżycowych począwszy od 02.01.2018 roku. Wnioski płynące z analizy są bardzo interesujące:
   
  1. Sygnał kupna został wygenerowany 26.11.2019 podczas nowiu – wyraz ciągu fibonacciego F1,
  2. F6-ty wyraz ciągu, czyli 8-my pół-cykl wypadł w granicach szczytu wskaźnika,
  3. F7 wyraz ciągu dokładnie wyznaczył dołek przed sporym ruchem wzrostowym (13-sty pół-cykl),
  4. Zgodnie z logiką fibonacciego F8 wyraz ciągu powinien wyznaczyć kolejny szczyt (21-szy pół-cykl),
  5. Uważam, że bieżący 22-gi pół-cykl (01.10.2020) zapoczątkuje zmianę trendu.

   
   

  Poziomy fibonacciego na S&P500 oraz niemieckim DAX 30

   

  W ramach przypomnienia proszę zobaczyć o co toczy się obecna walka na indeksach giełd światowych. Bazując właśnie na poziomach fibonacciego możemy wyznaczyć kluczowe opory i wsparcia obu indeksów. Co by nie mówić obecny poziom giełd powinien budzić w nas pewne obawy. Proszę zatem spojrzeć na wykres nr 3., zarówno S&P500 jak i DAX 30 walczą z poziomem 161.8% fibbo, co odpowiada liczbom 3330 pkt i 13 000 pkt. “Usiacy” już złamali tę barierę natomiast nasi zachodni sąsiedzi jeszcze walczą. Co oznacza zatem złamanie kluczowego poziomu? Otóż złamanie tego poziomu fibbo powinno doprowadzić do kolejnej silnej wyprzedaży akcji. Najbliższe wsparcie wynikające z poziomów fibonacciego to rejony 2000 pkt dla S&P500 i 8000 pkt dla DAX-a. Złamanie poziomu 100% powinno doprowadzić już do krachu i testu wieloletniej linii trendu wzrostowego.
  Gra toczy się więc o ogromna stawkę i wszystkie fazy księżyca również na to wskazują…
   

  Rys.3. S&P500 i DAX 30 w objęciach poziomów fibonacciego- interwał kwartalny.

   

  5 2 głosów
  Article Rating
  Subskrybuj
  Powiadom o
  guest
  39 komentarzy
  najstarszy
  najnowszy oceniany
  Informacje zwrotne w linii
  Zobacz wszystkie komentarze
  Luca
  3 lat temu

  W zeszłym tygodniu przygotowałem bardzo podobna analizę. Pytanie: do jakiego poziomu giełdy mogą zjechać, żeby nie wywołać ogólnoświatowego resetu gospodarczo-monetarnego? Jaka będzie reakcja banksterów centralnych, i na ile skuteczna? Jak to widzisz?

  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  no i tak ma byc Newhach:)))

  Luca
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Tak ale jak zareaguja bankierzy? Do jakiego poziomu to moze spasc zanim uruchomia wielotrylionowy dodruk? Myslisz ze chca uwalic Trumpa tym krachem tuz przed wyborami?

  Tw to swietna robota. Twoje analizy sa dla mnie inspiracja 😉

  Ostatnio edytowano 3 lat temu przez Luca
  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Newhach co myslisz o kawie gdzie teraz wsparcie jest po sporej korekcie ze 132 -110 pozdrawiam

  Tomasz
  Tomasz
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Pawel

  To żem się przejechał na srebrze. Newhach miałeś racje.

  Tomasz
  Tomasz
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Ucieklem w ostatniej chwili…

  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  okey to nie tykam kawy,mam ski na wig20 od 1850 i dolara na wzrost 3,70 i siedze na …:))spokojnie czekam az to porzadnie walnie jak dzis w stanach;))

  Luca
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Mam podobne przemyślenia. Ale strachu nie czuję, raczej ekscytację, że to stare i zgniłe padnie a narodzi się coś nowego, lepszego. Wracając do kwestii finansowych: jak się przed tym wydarzeniem zabezpieczasz? Ja akumuluje od kilku lat metale szlachetne ale ostatnio mocno zainwesowałem w krypto. Co o tym sadzisz?

  Thorgal
  Thorgal
  3 lat temu

  Zobaczcie co się wyprawia na gazie zimnym

  Newhach
  Newhach
  3 lat temu

  Uwaga na poziom 3000-3060 na sp500. Tutaj jest mocne wsparcie. Zakładam wyprowadzenie mocnej korekty wzrostowej z tego poziomu do okolic 3300- 3400 w czasie nadchodzącej pełni.

  Luca
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  30 wrzesnia Senat USA klepnie kolejny stymulus (2.2 trl $). 1 pazdziernika bedzie pełnia. Rozumiem ze +10% giełdy w góre? “ Jeśli indeks S&P500 miałby dalej rosnąć, kolejny pół-cykl księżycowy (nadchodząca pełnia) powinna wygenerować sygnał kupna i wartość indeksu dla nadchodzącej pełni (01.10) powinien zamknąć się powyżej ostatniego szczytu. Wtedy też rozpocząłby się nowy kolejny cykl księżycowy rozpoczynający nową hossę na giełdach.”. Po przeczytaniu artkulu myslalem, ze bedzie zjazd… ale teraz… wyglada na to ze wielkiej destrukcji na rynkach nie bedzie…

  Thorgal
  Thorgal
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Luca

  Skąd pewność, że senat zatwierdzi nowy pakiet?

  Ace
  Ace
  3 lat temu

  Witam. Dawno się nie odzywałem, ale cały czas obserwuje bloga i super podejście. Mam dolara od 3.7 i zastanawiam się gdzie wróci pullbackiem. Newhach mógłbyś coś podpowiedzieć w jaki rejonie scashowac zyski jak daleko może iść ten impuls wzrostowy i poczekać na pullback i gdzie się znowu załadować. Czy cashowac ja do spadnie do ok 3100 czy zostawić już do totalnej zwały indeksow.?. Thx za analizy.super robota

  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  newhach a wig20 gdzie bys cashowal mam ski od 1850

  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Newhach kazdy gra za swoja kase wiadomo:))spoko ale skoro widzisz 3060 sp500 to w tych okolicach i wig20 moze odbic

  zuza
  zuza
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  myslisz ,ze odbijemy od 3200 dzisiaj

  zuza
  zuza
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  dzieki.:((

  zuza
  zuza
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  oby,oby :((

  Pawel
  Pawel
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  widac 3200 mocne wsparcie sp500 wczoraj od tego odbili czekamy

  Ace
  Ace
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Dzieki. To zostawiam dolara. Zobaczymy coś się wydarzy ale martwią mnie wybory USA i obawiam się że dolar może zanurkować. Zobaczymy.

  Luca
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Ace

  raczej wzmocnic, na fali niepewnosci.

  Uber
  Uber
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Newhach

  Właśnie widzę jak trzeszczy te wsparcie ;)))
  Nasdag +2.12%
  Sp500 +1.5%
  SPF +1,40%

  analiza niestety wzięła w łeb

  koza
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Uber

  @Uber wszytko idzie pod wybory w USA, prawdopodobnie uwalą Donalda i wzrost

  Luca
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Uber

  Nowy dodruk na 2.2 trl $ szykuja. 30 wrzesnia glosowanie senatu. Dlatego gieldy odbily. Jak to klepnal gieldy wystrzela, pytanie jak mocny bedzie to wystrzal i czy trwaly (szczerze w to watpie).

  Uber
  Uber
  3 lat temu
  Odpowiedz do  Luca

  Pompuja te balony do granic wytrzymałości ale wszystko do czasu.Nasdag według mnie to taki domek na glinianych nogach.
  Pierwsza sprawa zaczyna sie 2 fala pandemi a niektóre firmy ledwo ledwo przetrwały pierwszą.
  Druga sprawa dodruk jest u Usiaków.
  A co z resztą giełd przecież tam nie ma dodruku?

  P.S
  W sumie jeszcze sie pierwsza fala pandemi nie skończyła a my mówimy o drugiej:)

  FxNature
  3 lat temu

  EUR/USD jeszcze ma sporo czasu na zejście w dół, dopiero przymierza się do Longterm LOW z punktu widzenia cyklu księżycowego… $ już ruszył na północ i tak prędko się nie zatrzyma, możliwe że do i do końca roku. Very Longtermowo jeśli już nie nastąpił top na $ na wiosnę, nadchodzące miesiące są ostatnie na ten moment…
   
  EURUSD:
  5. Date: 2020.09.16 05:19 – 2020.10.21 05:19, Type: LOW
  6. Date: 2020.11.11 05:19 – 2020.11.25 05:19, Type: HIGH  
  7. Date: 2020.12.14 09:28 – 2021.01.25 09:28, Type: LOW 

   
  USDOLLAR:
  7. Date: 2020.10.14 05:19 – 2020.11.11 05:19, Type: HIGH 

   

  39
  0
  Napisz nowy komentarzx
  ()
  x